data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

B>M - Św. Faustyna

2014-10-18

Św. Siostra Faustyna (1905 - 1938)
Mistyka o ubóstwie ducha

Św. Siostra Faustyna należy do mistyków, czyli otrzymała łaskę doświadczenia realizmu Bożego świata, który tętni pełnią życia. Świat materialny jest jedynie słabym i przemijającym obrazem tamtego bogactwa. Mistyk zostaje wprowadzony w Boży świat i dlatego doskonale rozumie, na czym polega ewangeliczne ubóstwo. Znając bowiem bogactwo Bożego świata, w zestawieniu z nim, rozumie wartość świata doczesnego. Mistyk nigdy nie zainwestuje w doczesność, bo wie, że wszystkie skarby na ziemi są podobne do bałwana ze śniegu, który może być piękny, a wystarczy promyk ostrego słońca i zamienia się w kałużę wody.

Ubóstwo ewangeliczne polega na tym zestawieniu. Ono umie się radować pięknem śniegu i lepieniem bałwanów oraz budowaniem domków z lodu, ale w tym nie pokłada nadziei, bo wie, ile to jest warte. U podstaw ewangelicznie rozumianego ubóstwa stoi stwierdzenie św. Pawła, również mistyka: „Przemija postać tego świata” (1 Kor 7, 31).

Chcąc rozumieć mistyków, trzeba wiedzieć, że ich wizje nie mają nic wspólnego z tym, co jest obecne w wizjach sennych, w wizjach, jakie pojawiają się w czasie wysokiej temperatury, gdy ktoś majaczy, w wizjach poszukiwanych przez narkomanów. Często wizje występują w chorobach i są wynikiem lekarstw, jakie trzeba zażywać. One mają wymiar psychiczny i nimi zajmują się psychologowie oraz psychiatrzy. Poszukiwanie takich wizji jest dziś nagłaśniane i one są sprężyną wielkich pieniędzy, między innymi w handlu narkotykami. Wizjami świat karmi też wszystkich, którzy są wpatrzenie w ekrany telewizji, Internetu i wsłuchani we współczesną muzykę. To jest świat iluzji, który zniknie, gdy zabraknie prądu elektrycznego. Bo on nie istnieje, on jest tylko wizją.
Mistyk ma stuprocentową pewność realizmu świata, jaki ogląda i jakiego dotyka. On wie, że to nie są majaki, ale to jest świat, do którego Jezus nas zaprasza. Dla mistyka ubóstwo polega na prawdziwej wycenie wartości doczesnych, których się nie przenosi do wieczności, bo tam byłyby śmieciem.

Mistyk doświadcza tego, bo Bóg zleca mu trudne zadania i potrzebuje pewności tego, co czyni. Ta pewność nie jest związana z wizjami, ale z realnym światem, w którym można wszystkiego dotknąć i zobaczyć. Mistyk przekracza granice wyznaczone wiarą i na podstawie otrzymanej łaski, żyjąc na ziemi, już przez moment zagląda w Boży świat, a następnie wraca z niego, aby innych do niego prowadzić. Dla mistyka doczesność to tylko materiał, jakim się posługuje, doskonaląc sztukę twórczego życia, bo ta sztuka jest potrzebna w nowym świecie, do którego wkraczamy po śmierci.

Św. Faustyna otrzymała zadanie przekazania światu orędzia o miłosierdziu. Zadanie było trudne, ale ona - w oparciu o pewność przeżyć mistycznych - wykonała je bardzo dobrze. Przyjaźń z św. Siostrą Faustyną i mistykami pomaga w odkryciu ubóstwa, do którego wzywana Jezus.

Dowodem ewangelicznego podejścia do ubóstwa była postawa św. Siostry Faustyny wobec swej choroby. Gruźlica polega na niszczeniu płuc, tak, że zanika możliwość odbioru tlenu, który jest najważniejszym pokarmem naszego ciała. Bez tlenu człowiek się dusi. Zdrowe płuca to bardzo cenne dobro doczesne, ale Siostra Faustyna wiedziała, że ono, jak wszystko na ziemi, jest przemijające. Ani raz nie prosiła Jezusa o zdrowie. Była świadoma tego, że Jezus może ją uleczyć, ale wiedziała również, że On sam, będąc na ziemi, dobrowolnie przyjął cierpienie i nadał mu zbawczy sens. Ona podłączała swe cierpienie i słabość do Jego ofiary wiedząc, że przez nie uczestniczy w dziele zbawienia świata. W Krakowie podobne podejście do choroby miała bł. Aniela Salawa, ona też zdumiewa umiłowaniem ubóstwa.

Mądre podejście do ewangelicznego ubóstwa pozwala na zachowanie właściwej postawy w chorobie. Zdrowie bowiem jest jednym z wielkich darów doczesnych, cenniejszych niż pieniądze i inne bogactwa. Ubóstwo Jezusa na krzyżu odsłania rąbek tajemnicy zawartej w Jego słowach: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Ks. Edward Staniek
ŚW. FAUSTYNA - KONSPEKT KATECHEZY.doc doc 55 KB 02-03-2015 Pobierz
PLAKAT - ŚW. FAUSTYNA.pdf pdf 10.6 MB 02-03-2015 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam