data: 26.07 - 31.07.2016

Poznaj Małopolskę

Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO

Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO

Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO została powołana do życia w 1972 r. Zgodnie z nazwą jej ideą była i jest ochrona najcenniejszych zabytków i regionów świata, ważnych nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale też kulturowego czy przyrodniczego.

Znalezienie się w prestiżowym wykazie, jakim stała się lista UNESCO, nie jest łatwe. Nominowane obiekty muszą spełniać szereg kryteriów, a o ich wpisaniu do rejestru decyduje specjalny komitet. Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, jest wyjątkowa i uniwersalna wartość zgłaszanego miejsca oraz jego autentyczność. Oprócz dóbr natury i kultury od 1992 r. wyróżnia się też dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, zwane krajobrazem kulturowym, stanowiące wyraz współzależności między człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem.


Czternaście obiektów z listy UNESCO znajduje się na terenie województwa małopolskiego:
- Kraków Stare Miasto  zobacz więcej
- Kopalnia soli w Wieliczce zobacz więcej
- Zamek Żupny w Wieliczce zobacz więcej
- Kopalnia soli w Bochni zobacz więcej
- Kalwaria Zebrzydowska - manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy  zobacz więcej
- Auschwitz-Birkenau Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) zobacz więcej
- Dębno - kościół św. Michała Archanioła  zobacz więcej
- Sękowa - kościół św. św. Filipa i Jakuba Apostołów  zobacz więcej
- Binarowa - kościół św. św. Michała Archanioła  zobacz więcej
- Lipnica Murowana - kościół św. Leonarda zobacz więcej
- Cerkiew pw. św. Jakuba w Powroźniku zobacz więcej
- Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach zobacz więcej
- Cerkiew pw. św. Paraskewi w Kwiatoniu zobacz więcej
- Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych zobacz więcej

 
Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO została powołana do życia w 1972 r. Jej powstaniu przyświecała idea ochrony najcenniejszych zabytków i regionów świata, ważnych nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale też kulturowego czy przyrodniczego.
Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, wpisania do rejestru jest wyjątkowa i uniwersalna wartość zgłaszanego miejsca oraz jego autentyczność. Oprócz dóbr natury i kultury od 1992 r. wyróżnia się też dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, zwane krajobrazem kulturowym, stanowiące wyraz współzależności między człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem.
Czternaście obiektów z listy UNESCO znajduje się na terenie województwa małopolskiego:
*Kraków Stare Miasto (link: http://www.visitmalopolska.pl/Strony/krakow-stare-miasto-kazimierz-213.aspx),
*Kopalnia soli w Wieliczce (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/kopalnia-soli-w-wieliczce-215.aspx),
*Zamek Żupny w Wieliczce (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/zamek-zupny-494.aspx),
*Kopalnia soli w Bochni (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/bochnia-501.aspx),
*Kalwaria Zebrzydowska - manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/kalwaria-zebrzydowska-zespol-architektoniczno-parkowy-216.aspx),
*Auschwitz-Birkenau Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/auschwitz-birkenau-niemiecki-nazistowski-oboz-koncentracyjny-zaglady-217.aspx),
*Dębno - kościół św. Michała Archanioła (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/debno-kosciol-sw-michala-archaniola-218.aspx),
*Sękowa - kościół św. św. Filipa i Jakuba Apostołów (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/sekowa-kosciol-sw-sw-filipa-jakuba-apostolow-219.aspx),
*Binarowa - kościół św. św. Michała Archanioła (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/binarowa-kosciol-sw-sw-michala-archaniola-220.aspx),
*Lipnica Murowana - kościół św. Leonarda (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/lipnica-murowana-kosciol-sw-leonarda-222.aspx)
*Cerkiew pw. św. Jakuba w Powroźniku (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/powroznik-496.aspx),
*Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/owczary-498.aspx),
*Cerkiew pw. św. Paraskewi w Kwiatoniu (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/kwiaton-499.aspx),
*Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (http://www.visitmalopolska.pl/Strony/brunary-500.aspx).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam