data: 26.07 - 31.07.2016

Bezpieczeństwo


Telefoniczna Interwencja Kryzysowa w ramach Światowych Dni Młodzieży

Usługa przeznaczona jest dla wszystkich pielgrzymów przyjeżdżających na obchody Światowych Dni Młodzieży. Oferujemy telefoniczną interwencję kryzysową i wsparcie dla wszystkich dzwoniących pod numer +48 510132396 oraz 12 446 73 20. Projekt realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, we współpracy z krakowskimi uczelniami, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Rektorem UPJP2 w Krakowie, a Starostą Powiatu Myślenickiego. Projekt jest całodobowy, czas trwania ŚDM TIK to dni od 25.07.2016 do 02.08.2016 r. Wolontariusze posługują się następującymi językami: angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, włoski, hiszpański, francuski, węgierski, dodatkowo będzie również możliwość skorzystania z rozmowy w języku migowym za pośrednictwem Skype’a: użytkownik OIKMyslenice.

! KOMUNIKAT POLICJI !

W trakcie Światowych Dni Młodzieży małopolscy policjanci dbać będą o bezpieczeństwo uczestników spotkań z Ojcem Świętym oraz  porządek przebiegu zaplanowanych uroczystości.

Do głównych zadań policjantów należało będzie wspomaganie pielgrzymów udających się na modlitewne spotkania, kierowanie ruchem pojazdów a także selektywna kontrola pielgrzymów.

O czym należy pamiętać przygotowując się do udziału w religijnych uroczystościach?
Planując podróże pielgrzymkowe i udając się na spotkania zaplanowane w ramach Światowych Dni Młodzieży zwróćmy uwagę na kilka kwestii, które pozwolą usprawnić dotarcie do miejsc religijnych wydarzeń i świadome uczestnictwo w nich.

* Planując przejazd środkami komunikacji miejskiej, warto sprawdzić wcześniej zmiany w rozkładach jazdy,

* Wybierając transport indywidualny sprawdźmy przewidywane zmiany w organizacji ruchu, czas zamknięcia poszczególnych ulic oraz miejsca, przy których nie będzie można parkować samochodów – usytuowanie wyznaczonych parkingów publikowane będzie na stronach internetowych służb, w tym m.in.  małopolskiej Policji oraz w lokalnej prasie i na portalach internetowych,

* Sprawdza się zasada umieszczania za przednią szybą samochodu pielgrzymów białej kartki – to widoczny znak dla służb kierujących ruchem i dbających o porządek na drogach dojazdowych; łatwiej i sprawniej będzie można pokierować podróżujących takim samochodem do specjalnie przygotowanych parkingów,

* Nawet jeśli znamy jakąś trasę, nie jedźmy „na pamięć”, śledźmy znaki drogowe – możliwe że pojawią się znaki odnoszące się do zmienionej organizacji ruchu,

* Dobrze jest rozeznać wcześniej plan miejsca spotkania modlitewnego – usytuowanie miejsc sakralnych oraz tych związanych z tzw. obsługą uroczystości (na przykład punkty medyczne, toalety, punkty dla osób zaginionych),

* Udając się na spotkania modlitewne pamiętajmy, aby nie zabierać szczególnie wartościowych przedmiotów (na przykład drogiej biżuterii) i dużych sum pieniędzy; przemieszczając się w dużych grupach ludzi łatwiej coś utracić (na przykład zgubić, może też dojść do kradzieży),

* Pamiętajmy także, by nie zabierać z sobą ostrych narzędzi i przedmiotów, które mogą zostać uznane za niebezpieczne,

* Dbajmy o swoje rzeczy, miejmy je pod kontrolą; idąc na spotkanie modlitewne zakładamy, że wszyscy idą w tym samym celu; niestety może zdarzyć się, że nie wszystkie osoby przyjdą z dobrymi zamiarami; bywa, że w skupieniu na modlitwie wyłączamy uwagę co do tego, co dzieje się wokół nas, niekiedy też przemieszczając się (na przykład idąc do toalety) pozostawiamy rzeczy bez nadzoru, taka sytuacja może zostać wykorzystana przez złodzieja;  

* Jeśli będziemy mieć pod swoją opieką osoby starsze, dzieci i niepełnosprawnych, pamiętajmy by zaopatrzyć je w niezbędne leki oraz informacje o chorobach. Sprawdza się także przygotowanie specjalnych „wizytówek” z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu do opiekuna na wypadek sytuacji, gdyby doszło do zagubienia się w tłumie,

* Na trasach przejść oraz w miejscach spotkań pracować będą służby porządkowe, które pomagać będą w przemieszczaniu się i sprawnej organizacji spotkań; podporządkujmy się poleceniom pracowników tych służb, by nie wywoływać niepotrzebnych utrudnień,

* W trakcie uroczystości ważne jest, aby przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,  zwracać uwagę na informacje przekazywane przez organizatorów.  Reagujmy od razu na to, co dzieje się wokół nas – widząc podejrzane przedmioty (na przykład pozostawione bez nadzoru pakunki, walizki) należy powiadomić o tym służby, by zajęły się sprawdzeniem. Gdy widzimy że ktoś potrzebuje pomocy (na przykład źle się czuje) przekażmy tę informację pracownikom służb porządkowych. W przypadku znalezienia się w sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji Policji dzwońmy na numer alarmowy 997  lub 112.

Bądźmy życzliwi i odpowiedzialni za siebie nawzajem!


Jeśli utraciłeś dokumenty, pieniądze, karty bankomatowe lub przedmioty osobiste

 
•zwróć się o pomoc do napotkanego patrolu Policji, lub do innych służb mundurowych, natomiast w przypadku zagubienia dokumentów powiadom organ wydający lub placówkę konsularną swojego państwa: www.msz.gov.pl,

•zgłoś zdarzenie w najbliższej komendzie lub komisariacie Policji,

•gdy zostanie skradziona Twoja karta kredytowa lub bankomatowa – zablokuj ją jak najszybciej (ogólnopolskie centrum blokowania kart bankowych – nr: +48 828 828 828),

•gdy Twój paszport zostanie zgubiony lub skradziony, ambasada Twojego kraju może wydać Ci dokument zastępczy.


Bezpieczeństwo rzeczy osobistych uczestników ŚDM

•zwracaj uwagę na swoje osobiste rzeczy (dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, bagaż, itp..) - nie zostawiaj ich bez nadzoru,

•przestrzegaj zasady, że nie należy trzymać dokumentów ani pieniędzy w kieszeniach wierzchnich okryć lub w tylnych kieszeniach spodni (najlepiej schować je do wewnętrznych kieszeni odzieży),

•nie przechowuj dokumentów razem z pieniędzmi

•wykonaj kserokopię lub fotokopię paszportu lub dowodu osobistego i pozostaw ją w miejscu zakwaterowania,

•posiadanie polskiej waluty uchroni przed ewentualnymi trudnościami w dokonywaniu płatności,

•nigdy nie trzymaj całej gotówki w jednym miejscu - portfelu, czy kieszeni, najlepiej podzielić pieniądze i schować w kilku miejscach,

•możesz założyć konto w BIK, co w przypadku utraty dowodu osobistego pozwoli zastrzec dokument i uniemożliwi użycie danych osobowych do zaciągnięcia pożyczki w banku – dotyczy obywateli RP (szczegóły na www.nieskradzione.pl).

•w książce adresowej telefonu komórkowego – jako kontakt „ICE” wpisz numer telefonu osoby, którą wskazujesz do kontaktu w przypadku zdarzenia losowego.

Bezpieczeństwo bagażu

•bagaż pielgrzyma musi być podpisany (imię i nazwisko, nr telefonu, adres) co umożliwi identyfikację w przypadku pozostawienia lub zagubienia,

•nie należy zostawiać bagażu bez nadzoru, najlepiej pozostaw go pod opieką kogoś ze swojej grupy,

•nie należy zostawiać bagażu pod opieką obcych osób.
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Komitet Organizacyjny  współpracuje z odpowiednimi służbami, które troszczyć się będą o bezpieczeństwo Pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zabezpieczenie medyczne oparte będzie o funkcjonujący system opieki medycznej i państwowego ratownictwa medycznego w Polsce. System ten zostanie wzmocniony.
Dla Pielgrzymów będzie dostępny numer alarmowy - nr 112 - w kilkunastu językach.

Opieka medyczna zostanie zapewniona podczas Wydarzeń Centralnych, katechez, miejsc Festiwalu Młodych. Będą to namioty i szpitale medyczne, wraz z kompetentnym personelem medycznym wspieranym przez wolontariuszy z odpowiednim przeszkoleniem medycznym. Każdy punkt medyczny i patrol będzie rozpoczynał swoje dyżury na dwie godziny przed rozpoczęciem uroczystości oraz zakończy je dwie godziny po wydarzeniu. Przewiduje się 24 godzinne dyżury niektórych szpitali polowych w miejscach Wydarzeń Centralnych oraz dodatkowe wzmocnienie obsady nocnych placówek medycznych.

Struktura zabezpieczenia składa się z trzech poziomów:
•Pierwszy poziom - zawodowa służba zdrowia - szpitale, przychodnie, Pogotowie Ratunkowe;
•Drugi poziom - organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy medyczne, które oddają do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego swoich wolontariuszy, pojazdy oraz niezbędny sprzęt;
•Trzeci poziom - wolontariusze, którzy zarejestrują się w systemie rejestracyjnym.
Opieka medyczna w czasie ŚDM

12 661-22-40 – Całodobowy Telefon Informacji Medycznej dla mieszkańców Krakowa i osób przebywających na jego terenie. Telefon działa 24 godziny na dobę; dzwoniąc, można uzyskać informacje dotyczące m.in. czasu oczekiwania na świadczenia medyczne,
godzin pracy aptek, nocnej i świątecznej pomocy medycznej, szpitalnych oddziałów ratunkowych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej czy programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto i NFZ. Dodatkowo od 25 lipca do 2 sierpnia w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim obsługa infolinii będzie udzielała informacji o zabezpieczeniu medycznym dla uczestników ŚDM na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego i Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, w tym o polowych namiotach szpitalnych, pieszych i zmotoryzowanych patrolach medycznych, organizacji opieki zdrowotnej na czas Światowych Dni Młodzieży.

12 298-84-04, 12 298-83-86 – infolinie Małopolskiego Oddziału WojewódzkiegoNFZ udzielają informacji na temat działania gabinetów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, gabinetów lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej

112 – europejski numer alarmowy, 999 –Krakowskie Pogotowie Ratunkowe; karetka wyposażona w specjalistyczny sprzętma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmującyzgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić, czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania go do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

22 505-17-55 – infolinia PZU będzie obsługiwała zgłoszenia uczestników ubezpieczonych,tj. zarejestrowanych, w zakresie konieczności skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia. Po podaniu numeru ubezpieczenia (polisy) obsługa infolinii wskaże miejsce udzielenia świadczenia. Informacje będą udzielane w językach angielskim, włoskim, hiszpańskim i polskim. Infolinia umożliwi zgłoszenie zdarzenia, identyfikację ubezpieczonego, obsługę szkodową pielgrzymów, konsultacje z lekarzem. Nr telefonu będzie umieszczony na identyfikatorach pielgrzymów.

Ubezpieczeni będą mogli uzyskać informacje dotyczące: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zakresu leczenia w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz wymaganych dokumentów pobytowych w Polsce. Informacje będą udzielane
przez cały lipiec.

APTEKI

W dniach 25 lipca – 1 sierpnia 2016 prawie 30 aptek wydłuży godziny swojej pracy. Ich pełną listę wraz z danymi teleadresowymi można znaleźć na stronie www.krakow.plw zakładce ŚDM 2016 (Zabezpieczenie medyczne na Światowe Dni Młodzieży)UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie Pielgrzyma gwarantuje organizację pomocy medycznej oraz pokrycie jej kosztów. Gwarantuje również organizację i pokrycie usług assistance, ochronę odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, ochronę ubezpieczeniową w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego pielgrzym zarejestrowany otrzyma pełną pomoc, dedykowane numery alarmowe i pomoc pracowników ubezpieczyciela dla otrzymania określonych świadczeń medycznych.CENTRUM OCHRONY DZIECKA - przeczytaj o zaangażowaniu Centrum w ŚDM
KOMUNIKATY POLICJI - ZAŁĄCZNIKI! 
PODCZAS ŚDM POLICJA BĘDZIE PRZEPROWADZAĆ SELEKTYWNĄ KONTROLĘ BEZPIECZEŃSTWA


W ZAŁĄCZNIKU - PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW!
Od 25.07.16 r. do 1.08.16 r. włącznie obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi – DRONAMI w promieniu 100 km od centrum Krakowa. To specjalne zasady wprowadzane na czas Światowych Dni Młodzieży w przestrzeni powietrznej. Wszystko po to, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej i uczestników ŚDM.

Ekuz_PL.pdf pdf 924.69 KB 15-06-2016 Pobierz
Kontrola_selektywna.pdf pdf 110.84 KB 18-07-2016 Pobierz
Dane_kontaktowe_wedug_rodzaju_informacji_SDM_2.pdf pdf 172.57 KB 18-07-2016 Pobierz
Schemat_działania.pdf pdf 208.93 KB 18-07-2016 Pobierz
Szpitale.pdf pdf 272.51 KB 26-07-2016 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam