data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

Bp Muskus: ŚDM 2016 wezwaniem do odnowy wyobraźni miłosierdzia

2016-12-02 / News


Młody pielgrzym ŚDM nie szukał w Krakowie turystycznych atrakcji, ale oczekiwał osobistego spotkania z Bogiem i doświadczenia wielkiej wspólnoty wiary – mówił bp Damian Muskus OFM podczas konferencji „ŚDM jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”, która odbywa się w Krakowie. Jego zdaniem, lipcowe spotkanie młodych przyczyniło się do ożywienia kultu Bożego Miłosierdzia, który jest zawsze aktualną misją Kościoła w Polsce.

Koordynator generalny przygotowań do ŚDM przedstawił świadectwa młodych uczestników lipcowego spotkania, z których wyłania się portret człowieka poszukującego osobistego spotkania z Jezusem Miłosiernym. - Młodzi oczekiwali duchowej przemiany i wewnętrznej odnowy, a wiara ma dla nich przede wszystkim wymiar egzystencjalny, jest źródłem sensu życia i siłą wyzwalającą rozwój duchowy i społeczny - podkreślał bp Muskus. W jego ocenie, jest to niezbędny fundament wszelkich rozważań na temat turystyki religijnej, również w ocenie roli ŚDM dla rozwoju tego ruchu. Zaznaczył także, że podczas ŚDM udało się młodym stworzyć przestrzeń do spotkania z Bogiem za pomocą narzędzi, które nie przesłaniały głównej idei Dni, ale ją w sposób czytelny przekazywały. - To model, który może posłużyć jako wzór przygotowania człowiekowi wierzącemu przestrzeni do duchowego przeżycia - zaznaczył prelegent, dodając, że składa się nań wrażliwość na doświadczenie Boga, poszanowanie liturgii, piękno i adekwatność artystycznych form wyrazu, takich jak muzyka, teatr, sztuki wizualne.

Biskup podkreślał, że duchowym centrum ŚDM stały się krakowskie Łagiewniki, które po lipcowych wydarzeniach odnotowują zauważalny wzrost ruchu pielgrzymkowego. - Łagiewnicki pielgrzym zdecydowanie odmłodniał i kult Bożego Miłosierdzia, dotąd przypisywany stereotypowo grupie 50 plus, przeżywa właśnie czas rozkwitu wśród ludzi młodych - stwierdził. Dodał, że ŚDM stały się dla Kościoła w Polsce zaproszeniem do coraz większego zaangażowania w charyzmat miłosierdzia, który winien być znakiem tożsamości Kościoła w Polsce, domagającym się stale pogłębienia. - To wezwanie zabrzmiało w Krakowie ponownie i jest wciąż aktualne - podkreślił bp Muskus.

W ocenie szefa Komitetu Organizacyjnego ŚDM, niekwestionowanym kapitałem na przyszłość, wymagającym poważnych i odpowiedzialnych działań, jest wolontariat ŚDM. - Wolontariusze ŚDM to siła, która w przyszłości może mieć znaczący wpływ na polską rzeczywistość. Wolontariusze cenią sobie zdobyte kompetencje społeczne, umiejętności lepszego zarządzania sobą i czasem, możliwość rozwoju talentów i wiedzy, i większość z nich chce kontynuować swoją aktywność i pracę na rzecz Kościoła - zaznaczył bp Muskus.

Na zakończenie swojego wystąpienia hierarcha podkreślił, że przed nami rozstrzygnięcia, które zdecydują o tym, co się stanie z dziedzictwem ŚDM: czy będzie tylko wspomnieniem niezwykłych emocji i wydarzeń, czy też stanie się inspiracją i światłem dla nowych inicjatyw w Kościele i społeczeństwie. - Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność i poważne zadanie na długie lata, by strzec tego dobra i pomnażać je - podsumował.

Konferencję „ŚDM 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny” zorganizowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a patronat nad wydarzeniem objął kard. Stanisław Dziwisz. Celem spotkania jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez SGiPM i Instytut Spraw Publicznych UJ. Projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”, zawiera charakterystykę i podsumowanie fenomenu ŚDM oraz ocenę jego wpływu na rozwój turystyki kulturowej w Małopolsce. 

md / KAI

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam