data: 26.07 - 31.07.2016

Serce 2.0

Trwa przygotowanie do XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Program duszpasterski na 2014 rok akcentował kontakt ze Słowem Bożym. Pomocą w realizowaniu tego programu było opracowanie zatytułowane: Cz@t ze Słowem.

Od I Niedzieli Adwentu 2014 roku realizowany jest nowy program: Serce 2.0, który jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka, by drogę przygotowań w obecnym roku wyznaczało kolejne z Błogosławieństw: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Jest to zaproszenie skierowane do młodych, aby na nowo odkryli piękno i moc Sakramentu Pojednania oraz Eucharystii, będących szczególnym miejscem obecności i działania Chrystusa. Nowy program koresponduje z tematem obecnego roku duszpasterskiego w Kościele w Polsce: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Współczesny świat potrzebuje młodych „czystego serca” – radosnych, pełnych entuzjazmu, rozkochanych w Chrystusie i otwartych na braci. Tak ukształtowani stają się Bożym znakiem i darem dla współczesnego świata.
Czym jest i czemu służy Serce 2.0?

W ubiegłorocznym Orędziu na XXIX ŚDM Papież Franciszek określił, jaki kierunek powinno przyjąć duszpasterstwo młodzieży na najbliższe lata – do kolejnego Międzynarodowego Spotkania w Polsce: „Aby nadać rytm naszej drodze, chciałbym wraz z wami w ciągu najbliższych trzech lat zastanowić się nad ewangelicznymi Błogosławieństwami, które czytamy w Ewangelii świętego Mateusza (5, 1-12).” Wskazując na rok 2015, Ojciec Święty zaproponował Błogosławieństwo: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8). Te słowa stały się impulsem do opracowania przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży programu „Serce 2.0”. W dniu 12 listopada 2014 roku program został przedstawiony i pobłogosławiony przez Papieża Franciszka. Jego realizacja rozpoczęła się od I niedzieli Adwentu 2014 roku.

Serce 2.0 wpisuje się w program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, związany z przygotowaniem do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. W sposób szczególny stanowi odniesienie do tej jego części, która w koncepcji Komisji Duszpasterskiej KEP ma na celu pogłębienie refleksji nad rzeczywistością nawrócenia, zwłaszcza przez sakrament pokuty.

Jaki jest zamysł tego etapu? Najważniejszy cel stanowi pogłębiona refleksja nad dwoma sakramentami: Pokutą i Eucharystią. Refleksja ta nie zatrzymuje się na teoretycznych sformułowaniach, lecz mówi „językiem młodych” o Wielkich Tajemnicach Wiary i pomaga młodzieży w przeżywaniu tych właśnie Tajemnic.
Dlaczego nazwa: Serce 2.0?

Wielu duszpasterzy zadaje sobie dziś pytanie: "Co robić, aby młodzież słuchała i rozumiała przesłanie, które chcemy przekazać?" Trzeba stwierdzić, iż chyba nie ma innego wyjścia niż owo przesłanie "ubrać" w sposób rozumowania i język, które młodzi znają. Z tego właśnie powodu nazwa niniejszego programu zawiera w sobie podwójne odniesienie. Z jednej strony wskazuje na dwa sakramenty i łaski Bożego Serca w nich obecne, z drugiej zaś - nawiązuje do nowych technologii, które stanowią "rys" dzisiejszych czasów. Podobny układ mają tematy miesięczne, zaproponowane do rozważania na kolejne części roku:

Grudzień 2014: Duchowe potrzeby - duchowe aplikacje
Styczeń 2015: Rachunek sumienia - więcej niż saldo
Luty 2015: Żal i poprawa – duchowy trening
Marzec 2015: Spowiedź – antywirus dla duszy
Kwiecień 2015: Zadośćuczynienie - pobierz i udostępnij!
Maj 2015: Eucharystia - czas na miłość
Czerwiec 2015: Wspólnota - dołącz do sieci!
Lipiec 2015: Słowo - zamiast wyszukiwarki
Sierpień 2015: Credo - jestem na tak!
Wrzesień 2015: Ofiarowanie - oddam życie w dobre ręce!
Październik 2015: Uczta - podano do stołu!
Listopad 2015: Rozesłanie - zróbcie raban!

„Wizytówką” programu jest jego logo. W nim również widać „sercowe, a zarazem informatyczne klimaty”. Znak pokazuje, że życie młodego (i każdego) człowieka składa się z małych „pikseli” - spraw, które są dla niego istotne i którym poświęca czas. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie te części wpisywać w Boże Serce, sprawiające cuda poprzez sakramenty. W tym Sercu odnajdzie się każdy - to nieco inne, ale równie charakterystyczne znaczenie "pikselowego" logo. Młodzi szukają swojego miejsca, swojej drogi, swojego powołania. Serce 2.0 pokazuje, iż Najważniejszą Odpowiedzią na pytania jest Jezus i Jego Serce, które otwiera się zawsze, gdy do Niego przychodzimy.Kto jest zaproszony do podjęcia Serca 2.0?

Pierwsza grupa, do której skierowany jest program to oczywiście młodzież.

Jednakże młodzi sami z pewnością niewiele mogliby zrobić, tym bardziej, że Serce 2.0 związane jest z przeżywaniem sakramentów: Pokuty i Eucharystii. Szafarzami zaś tych wielkich darów są kapłani. Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich duszpasterzy, zwłaszcza duszpasterzy młodych, aby pomogli samemu Bogu dotrzeć do tych, którzy są wiosną Kościoła. Bez zaangażowania kapłanów, program Serce 2.0 stałby jedynie "literą", a nie "życiem".

Miejscem szafowania i przyjmowania sakramentów jest parafia. Stąd - w zamyśle autorów - właśnie w parafii program ten winien znaleźć miejsce swojej realizacji. Doświadczenie pokazuje, że w przygotowaniach duchowych nie wystarczy organizować jednego spotkania dla młodych całej diecezji, lecz że te winny się odbywać jak najbliżej miejsca zamieszkania, nauki i pracy ludzi młodych. Dziękujemy więc wszystkim kapłanom, zwłaszcza Księżom Proboszczom, za odwagę zaproponowania młodym tych comiesięcznych spotkań Serce 2.0 w swojej parafii.


Jak realizować Serce 2.0?

Bieżący program ma układ, pozwalający na permanentne realizowanie założeń. Zawiera on propozycje zarówno dla wspólnoty, jak i do pracy indywidualnej. W swojej podstawowej idei zachęca do comiesięcznych spotkań (szczególnie w ramach Pierwszych Piątków Miesiąca), przyjmujących następujący schemat:

a. Spotkanie wprowadzające
b. Nabożeństwo adoracyjne, wspólnotowy rachunek sumienia
c. Spowiedź indywidualna
d. Wspólnotowe Uwielbienie
e. Eucharystia.

Wśród materiałów, które mogą stać się pomocą dla prowadzących są: plakat - zaproszenie, scenariusz spotkania wprowadzającego, konferencja pogłębiająca, propozycja nabożeństwa adoracyjnego (wraz z rachunkiem sumienia), komentarze do Mszy Świętej oraz "pamiątki" w formie małych zakładek o nazwie "I promise", zawierające fragmenty biblijne.

Oprócz spotkań comiesięcznych Serce 2.0 zawiera także propozycje dla tych, którzy "chcą więcej":

a. Spotkanie formacyjne w grupach
b. Kulturalna Akademia Serca (KAS-a) - dodatkowe spotkanie filmowe wraz z omówieniem; filmy pośrednio związane są z tematem danego miesiąca
c. Medytacje do indywidualnego wykorzystania.

Program w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży www.kdm.org.pl, gdzie można również zapoznać się z video komentarzami do czytań niedzielnych (podobnie jak to proponował w Cz@t ze Słowem!) oraz pobrać filmy - wywiady ze znanymi osobami zapraszającymi do realizacji Serca 2.0


Bp Henryk TomasikUfamy, że program “Serce 2.0” stanie się w całej Polsce doskonałą okazją do ożywienia pracy z młodymi.Już dziś można zobaczyć zapowiedź pierwszego świadectwa, którym podzieliła się dla KDM s. Cristina Scuccia - zwyciężczyni „The Voice of Italy”.


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam